Höörs kommun
Grafisk profil

 • - Designmanual
 • - Grafisk profil
 • Läs mer om projektet

  Utmaning:
  Höörs kommun behöver en klar och tydlig grafisk identitet. Det material som används har växt fram i takt med att behov uppstår. Eftersom det inte finns några riktlinjer ser de grafiska enheterna ut på många olika sätt, något som försvårar igenkännandet av kommunen. Dessutom känns det gamla grafiska manéret omodernt, och stämmer inte överens med varumärket.

  Lösning:
  Genom workshops arbetar vi fram en varumärkesplattform och de värderingar den grafiska profilen ska förmedla. Vi kommer fram till tre bärande element: hjärtat, Mitt i Skåne och Kvarnstenen. Hjärtat symboliserar generositet, omtanke, närhet, service, tillit, samhörighet och njutning. Mitt i Skåne syftar på den geografiska placeringen och alla fördelar som den medför, medan Kvarnstenen är en gammal symbol för kommunen som är navet i näringslivet, något som skapar och driver saker framåt. Färgerna som vi väljer speglar den underbara naturen, de härliga sjöarna och de många positiva möjligheter.

  Projekt

  Handelsstaden

  Läs mer

  Advokatbyrån Ingrid Björnwid

  Läs mer

  Riksgymnasiet

  Läs mer

  Helsa

  Läs mer

  Höörs kommun

  Läs mer

  Ekström & son

  Läs mer

  Riksgymnasiet

  Läs mer

  Naturbruksgymnasiet i Osby

  Läs mer

  Lakewood Living

  Läs mer

  Sandelins

  Läs mer