Hemsidor / Webbdesign

Oavsett om det gäller en företagshemsida eller en e-handelslösning tar vi fram och skapar den webbplats som hjälper dig att nå dina mål.

Dina webblösningar ska göra nytta för din verksamhet. Vi skapar snygga lösningar, enkla för dig att hantera och bra för de som använder dem. Webbdesignen är viktig för att skapa förtroende och rätt känsla för besökarna. Budskap i bild och text ska samverka med funktion och göra besöket på er webbplats enkelt och behagligt.

För att kunna ta fram en hemsida som verkligen driver resultat arbetar vi efter följande steg:

Uppstart
Vi börjar med ett möte där vi tillsammans går igenom syfte, mål och vad ni ser framför er när projektet är slutfört gällande funktioner m.m.

Research
Utifrån projektets storlek och budget genomför vi olika undersökning innan vi sätter igång med själva arbetet. Det kan vara allt från intervjuer med målgruppen till mer avancerade undersökning av shopping beteende på internet mm. Underlaget säkerställer att vi fokuserar på rätt åtgärder i strategin.

Analys
Även om analys är ett fristående erbjudande, så är det också fullt integrerat i vår kreativa process. Design och idéer testas ständigt under utvecklingsfasen för att optimera upplevelsen på sidan. Läs även mer under analys och rådgivning nedan

Webbstrategi
Nästa steg blir att ta fram en strategi för hur webbsatsningen ska lyckas på bästa sätt. Strategin innefattar tillvägagångssätt för hur projektets mål och syfte ska uppnås, förslag på struktur och hur innehållet bör utformas och disponeras för att uppnå bästa möjliga resultat. En komplett tidsplan tas fram för projektet och där ni har möjlighet att följa varje steg i utvecklingen. Strategin ligger till grund för hur innehållet bör utformas och disponeras för bästa möjliga resultat.

Utformning / design
Utifrån grafiska riktlinjer och den image som vi vill att varumärket ska förmedla tar vi fram design för hur webbsidan ska utformas. Funktion och användarvänlighet och stil är våra ledord.

Webbutveckling
Sidan utvecklas och implementeras (ofta i WordPress där ni sedan har möjlighet att redigera en stor del innehållet själva). De moduler och funktioner som ska finnas på hemsidan installeras. Vi anpassar sidan mot olika webbläsare och skapar mobilanpassning med hjälp av responsiv webbdesign så den fungerar på alla typer av skärmar.

Testkörning
Tillsammans med ett antal utvalda personer ur målgruppen testkör vi sidan innan lansering. Vi uppdaterar efterhand för bästa möjliga slutresultat.

Lansering
Då var det dags för den stora dagen D då vi lägger ut sidan så alla kommer åt den på internet och vi kan börja mäta era framgångar.

Behöver du en ny hemsida eller vill veta mer kontakta oss på info@zanshinkommunikation.se

Projekt

Handelsstaden

Läs mer

Advokatbyrån Ingrid Björnwid

Läs mer

Riksgymnasiet

Läs mer

Helsa

Läs mer

Höörs kommun

Läs mer

Ekström & son

Läs mer

Riksgymnasiet

Läs mer

Naturbruksgymnasiet i Osby

Läs mer

Lakewood Living

Läs mer

Sandelins

Läs mer