Digital strategi

För oss handlar en digital strategi om att applicera den övergripande affärsstrategin i den digitala världen. Nyckeln till en lyckad IT-satsning är en väl förankrad och skräddarsydd plan för hur vi ska lyckas med detta. Enligt en beprövad arbetsmetodik ser vi till att våra kunder når en lönsam och innovativ närvaro på internet som stämmer överens med varumärket.

Analys och rådgivning för en digital strategi

Zanshin använder kvalitativa och kvantitativa undersökningsmetoder för att formulera en djup förståelse för användaren, vilket genererar insikter som driver vårt strategiska tillvägagångssätt gällande nya digitala produkter och marknadsföring.

Idag kan vi nå användarna och samla feedback snabbare och effektivare än någonsin tidigare. Vi kopplar teknikdrivna forskningsmetoder med breda studier för att förstå användaren en värld som ständigt förändras. Vi fokuserar inte bara på hur användarna agerar och vad de gör, utan också på varför de gör specifika val. Hur deras värderingar och uppfattningar påverkar deras beteende. Genom att förstå användarnas attityder och behov tillsammans med hur de uppfattar varumärket kan vi ta fram förslag som visar på varumärkets digitala möjligheter.

Projekt

Handelsstaden

Läs mer

Advokatbyrån Ingrid Björnwid

Läs mer

Riksgymnasiet

Läs mer

Helsa

Läs mer

Höörs kommun

Läs mer

Ekström & son

Läs mer

Riksgymnasiet

Läs mer

Naturbruksgymnasiet i Osby

Läs mer

Lakewood Living

Läs mer

Sandelins

Läs mer