Höörs kommun

Höörs kommun
Grafisk profil

 • - Designmanual
 • - Grafisk profil
 • Läs mer om projektet

  Utmaning:
  Höörs kommun behöver en klar och tydlig grafisk identitet. Det material som används har växt fram i takt med att behov uppstår. Eftersom det inte finns några riktlinjer ser de grafiska enheterna ut på många olika sätt, något som försvårar igenkännandet av kommunen. Dessutom känns det gamla grafiska manéret omodernt, och stämmer inte överens med varumärket.

  Lösning:
  Genom workshops arbetar vi fram en varumärkesplattform och de värderingar den grafiska profilen ska förmedla. Vi kommer fram till tre bärande element: hjärtat, Mitt i Skåne och Kvarnstenen. Hjärtat symboliserar generositet, omtanke, närhet, service, tillit, samhörighet och njutning. Mitt i Skåne syftar på den geografiska placeringen och alla fördelar som den medför, medan Kvarnstenen är en gammal symbol för kommunen som är navet i näringslivet, något som skapar och driver saker framåt. Färgerna som vi väljer speglar den underbara naturen, de härliga sjöarna och de många positiva möjligheter.

  Projekt

  Web-HS3

  Handelsstaden

  Läs mer
  IngridKorrespondensprofil

  Advokatbyrån Ingrid Björnwid

  Läs mer
  RG-Tidning

  Riksgymnasiet

  Läs mer
  Helsankatalog

  Helsa

  Läs mer
  Höörs kommun

  Höörs kommun

  Läs mer
  Ekstrom & Son Smartloop

  Ekström & son

  Läs mer
  RG

  Riksgymnasiet

  Läs mer
  Naturbruksgymnasiet

  Naturbruksgymnasiet i Osby

  Läs mer
  Lakewood

  Lakewood Living

  Läs mer
  Sandelins

  Sandelins

  Läs mer